Wij willen er nogmaals op wijzen dat wij geen vervanger zijn van de huisarts.

Medische problemen dienen door een medicus behandeld te worden.

 

Disclaimer

 

Indien een cliënt met fysieke klachten komt start de behandeling pas wanneer deze cliënt eerst een reguliere arts heeft geconsulteerd en deze een diagnose heeft gesteld. Alle therapieën, die ik beoefen, zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische behandelingen of medisch ingrijpen. De therapieën zijn bedoeld als een middel maar zeker niet het enige middel. Wel kan het een mooie aanvulling zijn op reguliere behandelwijzen.   

Als u wilt stoppen met medicijnen, therapie of welke medische behandeling dan ook, van een andere discipline, is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. Dit is dan ook geheel voor uw verantwoordelijkheid!

In geval van levensbeschouwelijke en/of spirituele vragen waarbij geen sprake is van fysieke klachten kan een behandeling worden gestart zonder een diagnose van een reguliere arts. 

 

Wij nemen geen impliciete of expliciete verantwoordelijkheid over:

 

- van uw andere therapeuten, artsen of therapievormen, inclusief medicatie.

- de keuzes die u maakt naar aanleiding van een consult, workshop of cursus van welke aard dan ook.

- de toepassing en juist gebruik van producten die u, via mij, verkregen heeft.

 

Wij hebben niet de intentie om andere behandelingen of medicatie te doorkruisen of te veroordelen. Noch zullen wij een uitspraak doen over de door u ondergane behandelingen of therapievormen door andere behandelaars.   

 

Hoewel dat de door ons aangeboden therapievormen geweldige resultaten hebben geleverd, is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met de door ons geboden therapievormen doet. Verantwoordelijkheid kan nooit worden afgeschoven op ons, als therapeut en instructeur of op de mensen die het hebben uitgevonden.

Heeft u een ziekte of aandoening waarvoor u in behandeling bent bij een andere therapeut, dan heeft u de verplichting dit ons te melden.   

In dit geval is het mogelijk dat u gevraagd wordt een overeenkomst te ondertekenen waarbij u uitdrukkelijk melding maakt van uw eigen verantwoordelijkheid.    

Kinderen onder de 18 jaar dienen hun wettelijk vertegenwoordiger te laten tekenen.   

 

Privacy: Uw gegevens worden te alle tijden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 

Deze disclaimer is van toepassing op: alle consulten, cursussen of workshops die binnen In Munay en/of Andere Wereld gegeven worden.