Wat doet een medium?           

 

Mediums hebben de gave én zijn voldoende geschoold om contact te kunnen leggen met overledenen.

Wij zijn, als het ware, de tolk van hen die geen stem meer hebben.

 

Wanneer het onze tijd is om over te gaan naar de spirituele wereld, sterft het fysieke lichaam maar niet onze ziel.

Het is de ziel waar het medium contact mee kan maken. De ziel heeft in de andere dimensie een overzicht gekregen van zijn leven en leeft, zonder lichaam, in het licht. Daarom zal een contact ook altijd liefdevol zijn. Zelfs als men bij leven een verwijdering heeft ondervonden met de dierbaren. Vaak is er en mooie boodschap of wordt er spijt betuigd.  

 


 

 

 

 

Demonstratie of consult

 

Een demonstratie mediumschap wordt als troostend ervaren en is vaak ontroerend voor mensen die verdrietig zijn over het gemis van hun dierbaren. Echter ook voor mensen die belangstelling hebben voor wat er nou eigenlijk met je gebeurt na je overlijden, zijn deze avonden boeiend en waardevol.


Huiskamer demonstratie waarbij jij de gastvrouw/heer bent. Je hebt de vrijheid om mensen uit te nodigen die interesse hebben in het contact met overleden dierbaren. Een groep deelnemers vanaf 10 personen is meestal haalbaar, meer mag natuurlijk altijd.

 

Tijdens deze avonden dragen wij bewijzen aan voor het leven na de dood en geven boodschappen door van overledenen. Uiteraard worden er geen zaken besproken die privé zijn.

Ook gaan we de energie "lezen” van verschillende aanwezigen. Wat speelt er nu in het leven van die persoon.

 

 

Bij huiskamer bijeenkomsten verlangen wij naast een donatie ook een onkostenvergoeding voor de reiskosten. Dit omdat we door het gehele land komen. Vaak wordt dit geregeld door de gastvrouw/heer want mogelijk worden de kosten voor koffie en thee ook in rekening gebracht maar dat is niet aan ons. Voorbeeld: € 15,- per deelnemer. Dat is inclusief reiskosten.

 

Zaaldemonstratie: het is mogelijk om ons of een van ons te boeken voor een demonstratie in een zaal. Dat kan bij een buurtvereniging, spiritueel centrum of wat er zoal mogelijk is. Financiële uitwisseling in overleg.

 

Consult: Als medium is het mogelijk om op verschillende manieren te werken. Een mediamiek contact is een contact met een overleden dierbare uit de spirituele wereld. Dit laat zich niet afdwingen maar het is een samenwerking tussen de spirituele wereld, het medium én de cliënt. Het verloopt op een natuurlijke manier maar het is altijd in het belang van de cliënt. Er wordt specifiek bewijs geleverd zodat jij, als ontvanger, ook weet om wie van je dierbaren het gaat. Je geeft het medium géén extra informatie zodat het zuiver blijft.

Vaak komt de overledene ook met een boodschap waar je op dat moment in je leven behoefte aan hebt.

 

Het medium is ook in staat om psychic te werken. Dit is geen mediamiek contact maar er wordt contact gemaakt met jouw energie en jouw energie wordt, als het ware, gelezen.

Het medium zal geen voorspellingen doen want jouw handelingen van vandaag hebben de dag van morgen al gemaakt.

Vaak zullen het mediamieke en het psychic werken door elkaar heen lopen.

 

Uitwisseling: Wij kiezen ervoor om in onze praktijk niet met vaste tarieven te werken omdat een contact met de spirituele wereld niet te koop is en moeten wij ook afwachten of er een contact komt. Zo ligt er geen druk op en kan het contact vanuit een liefdevolle intentie stromen en op gang komen. Wel vragen wij een bedrag voor onze tijd, dit is het minimum bedrag van € 55,- per uur.
Dit kan gepind worden of contant worden voldaan.