Wij zijn getraind volgens de SNU-norm. In Engeland is dit een professionele opleiding en de standaard die Europees erkend is.

Tot nu toe is het beroep van medium een "vrij” beroep, iedereen mag zich zo noemen. De noodzaak wordt steeds groter om ook in Nederland, of in groter verband Europa, een gedegen opleiding én de mogelijkheid om aan te sluiten bij een beroepsgroep als kwaliteitswaarborg in het leven te roepen.

De lat ligt heel hoog bij de SNU maar die eisen zijn noodzakelijk omdat het vak van medium een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

 

Een medium krijgt te maken met cliënten die te maken hebben met rouwverwerking of andere persoonlijke problematiek. Cliënten kunnen komen voor advies over tal van onderwerpen; van depressies tot euthanasie en alles wat daar tussen zit.

Het spreekt voor zich dat een medium ook belangrijk psychologisch werk verricht waarvoor je goed geschoold dient te zijn.

Ook als mens moet het medium "volgroeid” zijn. De eigen persoonlijkheid van het medium moet om kunnen gaan met de soms zware problematiek en moet hier zeer verantwoord mee om kunnen gaan.
Het medium staat in beide werelden; de aardse wereld en de spirituele wereld met zeer subtiele energie. Die energie moet tot in detail geïnterpreteerd worden.

 

Het spreekt voor zich dat:

 

- een contact met de spirituele wereld zich niet laat afdwingen.

- wij ons uiterste best zullen doen om u tevreden te stellen bij alles wat we doen.

- wij integer te werk gaan.

- wij ons beroepsgeheim zwaar nemen.

- wij willen werken vanuit plezier en niet vanuit prestatie.

- wij fatsoenlijke prijzen hanteren of werken met donatie voor hen die een consult niet kunnen betalen.

 

Disclaimer

 

Het is onmogelijk om garantie te geven voor de consulten of demonstraties.

Wij kunnen niet de overleden dierbaren "op bestelling" oproepen. We kunnen hen op zijn hoogst uitnodigen om met ons samen te werken.


Indien er een advies gegeven wordt tijdens een coachend gesprek, is het aan jou wat je ermee doet. Je bent en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor je leven en de keuzes die je maakt.

 

We zijn geen arts, doen geen medische uitspraken noch van juridische, psychologische of financiële aard.

Dit geldt ook voor de coachingsconsulten.

Een consult kan nooit een behandeling bij een eerstelijns hulpverlener vervangen.